Vi är medlemmar i SKK och svenska Barbetklubben. Vi följer Svenska Kennelklubbens och länsstyrelsens regler för hunduppfödning och överlåtelse av hund.

Allt du vill veta om rasen Barbet

Vår sida på Köpahund

Ifall ni är intresserad att läsa mer om rasen Barbet