Skogsuddens Kennel består av mig Git och min man Franc samt våra tre Barbettikar Edda, Grace och Esther. Vi bor i Helsingborg i Skåne. Valet av namnet Skogsuddens Kennel var givet då vårt hus heter Skogsudden och det var här våra tankar blev till verklighet. Vi kom i kontakt med rasen Barbet första gången 2016 då Åbyfjordens Edda flyttade hem till oss 8 veckor gammal. Året därpå utökades familjen med ytterligare en Barbettik Åbyfjordens Grace. År 2021 väcktes tanken på att skaffa en tredje hund och valet var självklart en Barbettik. Då jag Git arbetar som barnmorska sedan -99 var det naturligt att vi ville vara med från starten denna gång. Så 2022 föddes vår första egna barbetkull med sju underbara valpar. Och så var vi ägare till ytterligare en Barbet Skogsuddens Esther.

Har genomfört SKK:s uppfödarutbildning samt SKK:s utbildning i hundavel och genetik .

Välkomna att kontakta oss om ni är nyfikna på rasen Barbet.

Git och Franc Jernberg